Global Enviro

Global Enviro

Fra bord til jord på 18 timer

Global Enviro AS er et firma etablert for å tilby miljøvennlige løsninger både til lands og til sjøs. Selskapet har utviklet en patentert prosess for å handtere mat/slam avfall gjennom aerobisk nedbrytning. Systemet er installert i over 30 installasjoner i flere land med mange års driftshistorikk.

Løsningen gir store driftsfordeler for brukere, ved lavere kostnad for avfallshandtering, lavere personalkostnader gjennom forenklet håndtering av avfall, mer hygienisk håndtering og en miljøvennlig løsning for samfunnet. Global Enviro leverer «turn key» løsning som er enkel å installere og bruke.

I menyen over kan dere finne mer informasjon om hvilke produkter og løsninger vi kan tilby.