Bioreaktor

Bioreaktor:

  • Enviro 2000 CM 250 – Reduserer 250 tonn matavfall årlig til 25 tonn
  • Enviro 2000 CM 100 – Reduserer 100 tonn matavfall årlig til 10 tonn
  • Enviro 2000 CM 50 – Reduserer 50 tonn matavfall årlig til 5 tonn

Leveres også som industrianlegg med muligheter for utvidelse.

CM 100 Industrianlegg