Kompostering

komposteringsprosessen

An easy solution to food waste

From waste to gain in only 18 hours

Helautomatisk kompostering av matavfall

I en helautomatisk kompostering nedbrytes matavfallet og blir til luktfri og næringsrik jord. Systemet er tilpasset alle storkjøkken. Matavfallet går gjennom en aerobisk nedbrytning og komposteres til et luktfritt og næringsrikt sluttprodukt. Løsningen er en patentert prosess utviklet i Norge. Systemet er tilpasset alle storkjøkken. En kvern monteres direkte på kjøkkenet i en 60×60 modul. Matavfallet transporteres via vakuum eller tyngdekraft til avfallsrommet.

Installasjonen forhindrer bakteriell vekst og sparer kjøkkenpersonalet for tunge løft og unødig tidsbruk på forflytning av matavfall, siden den er gjennomført automatisk. Sluttproduktet er luktfri jord som kan brukes til gjødsel. Med komposterings-løsningen fra Global Enviro sparer du kostnader og tid, samtidig som det er bra for miljøet. Vi har fornøyde kunder i både inn- og utland som har installasjonen på plass. Disse kan du kan lese om her. Lurer du på hvordan den helautomatiske komposteringen fungerer? Se figuren under for flere detaljer, eller ta kontakt, så svarer vi på spørsmål.

Illustrasjon av komposteringsprosessen
A-C: Kvernen er plassert på kjøkkenet og ved daglig bruk er dette eneste kontaktpunkt. Matavfallet blir transportert via vakuum eller egen vekt til avfallsrommet.

D-E: Vann og fett skilles ut via prosesseringsenheten. Spesialutviklet programvare styrer at volumet blir riktig

F: Avløpsvannet skilles ut via fettutskiller og kan gjenbrukes som biodrivstoff. Avløpsvannet sendes gjennom eksisterende kloakk og er innenfor myndighetenes krav.

G: Prosessen i bioreaktoren er helautomatisk. Bakterier komposterer matavfallet naturlig på kun 18 timer og sluttproduktet er mindre enn 10% av opprinnelig vekt.

Watch the clip to see how Scandic Sunnfjord is handling food waste:

Read more about Scandic Sunnfjord here

Scandic Sunnfjord Hotel & Spa

The system was installed in Scandic Sunnfjord Hotel & Spa as early as 2006 and has been handling food waste since. The installation is still used on a daily basis. Since 2006 the number of trucks used in transportation have been reduced with over 600. Until now the hotel has produced approximately 50 tonnes of odorless and nutritious soil - economic and eco-friendly.