Produkter

Fra bord til jord på 18 timer

Global-Enviro-plante-med-jord

Global Enviros produkter sparer økonomien og miljøet

Global Enviro CM 100

Bioreaktor

• Enviro 2000 CM 250
• Enviro 2000 CM 100
• Enviro 2000 CM 50

Leveres også som industrianlegg med muligheter for utvidelse.

Global Enviro Installation
• Dette er vår største og mest utbredte modell. Komposterer 250 tonn matavfall årlig. Passer til store hoteller / storkjøkken. Leveres med dehydrator og Vakuum for transport fra kjøkken til avfallsrom.

Global Enviro Installation

• Komposterer 75 tonn matavfall årlig. Bør stå i nærheten av kjøkken.

Global Enviro Installation
• Komposterer 100 tonn matavfall årlig. Passer til litt mindre kjøkken med mindre matavfall. Leveres med dehydrator og Vakuum for transport fra kjøkken til avfallsrom.

Global Enviro Installation

• Komposterer 30 tonn matavfall årlig. Her komposteres matavfallet uten å bli kvernet først. Det tar derfor noe lengre tid. Passer der kjøkken og avfallsrom er i nærheten av hverandre.

 

• Vår minste modell. Komposterer 50 tonn matavfall årlig. Leveres med dehydrator og Vakuum for transport fra kjøkken til avfallsrom.
Global Enviro Installations

Global Enviro Installations

• Komposterer 50 tonn matavfall årlig. Her er kvern og dehydrator innebygd i maskinen.

Global Enviro Grinder

Kverner

• M25 – standardkvern
• I400 – kvern

• 25 liters kapasitet, ideell for prep- og oppvask område. Tar det mest av matavfall med unntak av store ben og knoker. Kan sende omlag 40 ganger pr døgn.
• Kvernkammer på 25 liter Mål: 600×600 mm. 1-2 min pr kverning

Global Enviro 1400 kvern

• 170 liters kapasitet. Kan plasseres i kjøkken eller felles søppelrom.
• Håndterer alt av matavfall, skalldyr, skjell, knoker etc.
• Kvernkammer på 170 liter. Bruker 15 min pr kverning.

Global Enviro Dehydrator

Dehydrator

• Samme dehydrator til alle bioreaktorer
• Dehydrator brukes til å fjerne vann/fett fra avfallet.

Global Enviro installation Vacuum

Vakuum

• Vakuum brukes for å frakte matavfallet fra kvernen til dehydrator